Àrea Jurídica

Silvia Garcia

Àrea Jurídica

En aquelles ocasions en que les vies alternatives a la judicial no han funcionat, s’ha de recórrer a aquesta per tal de resoldre conflictes familiars. En aquests casos es fa necessària l’avaluació per part d’un psicòleg pèrit. La finalitat de les avaluacions familiars és la de poder oferir al jutge un dictamen tècnic, un informe explicatiu i valoratiu, però, alhora, objectiu i imparcial, que ajudi a prendre la millor decisió, prioritzant el benestar dels infants i tenint en compte les seves necessitats. També hi ha altres àrees i processos judicials on es fa necessària la intervenció d’un psicòleg pèrit.

Àrea Forense Jurídica Psicologia Manresa
Sílvia Garcia Espai Psicologia
Les avaluacions es poden realitzar en les següents àrees:
- Procediments penals: avaluació de les capacitats cognitives i volitives, valoració del dany i seqüeles i valoració de la credibilitat del testimoni.
- Procediments civils: valoracions familiars dins de procediments de guarda i custòdia, valoracions de capacitat (procediments d’incapacitació), etc.
Un cop rebut el cas, es realitza una valoració del cas que inclou entrevistes a les persones implicades i la realització de proves psicomètriques o d’altres tipus si s’escau. Una vegada complerta la fase d’avaluació, es duu a terme una proposta i, en cas que s’accepti per part de la persona interessada, es realitza l’informe tècnic.
Un cop elaborat, amb un equip de col·laboradors especialitzats en l’àrea jurídica es sotmet a revisió amb la finalitat de poder aconseguir el màxim rigor, objectivitat i utilitat del document. Finalment, es duu a terme la ratificació judicial.
Dins d’aquesta àrea també ofereixo acompanyar les famílies com a coordinadora de parentalitat. Aquesta figura, que s’ha incorporat a Catalunya en els darrers anys, té com a finalitat facilitar que els progenitors que es troben immersos en processos d’alta conflictivitat puguin trobar noves maneres de relacionar-se centrades en el benestar dels seus fills/es.
La intervenció en coordinació de parentalitat té una durada d’entre 6 i 18 mesos i sol ser designada judicialment, si bé els progenitors poden acordar-la.
Sílvia Garcia Espai Psicologia

Silvia Garcia Espai de Psicologia

Em ve molt de gust acompanyar-te en aquest camí

  Protecció de dades personals
  Utilitzarem les seves dades per respondre consultes, enviar comunicacions comercials i efectuar estudis estadístics. Per a més informació sobre el tractament i els vostres drets, consulteu la política de privacitat.
  Obrir WhatsApp
  💭 Necessites ajuda?
  Hola 👋🏻
  En que podem ajudar-te?